Styrelsen

Om du vill komma i kontakt med oss i styrelsen gör du det lättast genom att skicka ett email då vi inte har något kontor och sköter våra uppdrag ideellt på vår fritid. info@svenskaforeningen.org.nz

Hör gärna av dig om du har synpunkter, idéer och förslag på tillställningar eller om du helt enkelt vill hjälpa till vid någon aktivitet!

På årsmötet i maj valdes följande styrelse för medlemsåret 2017/18:

 • Susanna Lewis – Ordförande / tf Kassör
 • Emma Östman – Vice Ordförande
 • Maria Moell Lundqvist –  Ledamot, Medlemsansvarig
 • Anders Berg – Ledamot, Webbansvarig
 • Annie McFarlane – Ledamot, Emailansvarig
 • Pernilla Da Costa – Ledamot
 • Gill Lawrence – Ledamot
 • Susanne Ingmar – Ledamot
 • Johanna Mattsson – Ledamot
 • Mariah Winterstein  – Ledamot

Samt följande medlemmar har valts som revisorer:

 • Louis Friel
 • Maria Tottie