Svensk gudstjänst

SVENSK GUDSTJÄNST
(Kolla också Kommande aktiviteter)

En gång om året brukar vi kunna locka hit svenska prästen från Svenska Kyrkan i Melbourne för att hålla en gudstjänst, vanligen en familjegudstjänst i adventstid (nov/dec). Efteråt samlas vi och umgås med kyrkkaffe.

Tid annonseras någon månad innan och vi skickar också ut inbjudan till våra medlemmar och postar på Facebook. 

Plats: Danish House, 6 Rockridge Avenue, Penrose

Alla Välkomna! (Ingen entré)

för mer infomation om Svenska Kyrkan i Melbourne: http://www.svenskakyrkan.se/australien/melbourne