Föräldragruppen

Föräldragruppen träffas varje torsdag kl. 10.00 i en lekpark eller strand runt om i Auckland. Vi träffas för att leka, fika och umgås. Barnen är allt från några veckor upp till skolåldern (på skolloven dyker även äldre barn upp).

Det är ett tillfälle där svenska familjer kan lära känna varandra och för barnen att få träffa andra barn med en svensk ankytning. För mer information om var, när och hur, skicka ett email till info@svenskaforeningen.org.nz, (Att. Mariah Winterstein) eller kolla vår Facebooksida för aktuell information.

Bara att dyka upp. Välkommen!