Årsmöte

Årsmötet hålls en gång om året, vanligtvis i maj, då föreningens räkenskapsår börjar 1 april och slutar 31 mars och i maj ska årsbokslutet vara klart.

Datum och plats bestäms någon månad innan och publiceras under Kommande Aktiviteter och på vår facebooksida. Inbjudan skickas också till alla våra medlemmar.

Allmän information: På årsmötet presenterar styrelsen det gångna årets aktiviteter och redogör för föreningens ekonomiska ställning. Dessutom avtackar vi styrelsemedlemmar som slutar, samt väljer och välkomnar en ny styrelse för kommande år. Kontakta oss om du är intresserad! Till årsmötet kan medlemmarna också lämna in förslag, t.ex. nominera hedersmedlemmar.
För övrigt har vi det trevligt, med prat, mat och dryck.

Alla välkomna