Årsmöte

Årsmötet hålls en gång om året, vanligtvis på i maj, då föreningens räkenskapsår börjar 1 april och slutar 31 mars och i maj ska årsbokslutet vara klart.
På årsmötet presenterar styrelsen det gångna årets aktiviteter och redogör för föreningens ekonomiska ställning. Dessutom avtackar vi styrelsemedlemmar som slutar, samt väljer och välkomnar en ny styrelse för kommande år. Kontakta oss om du är intresserad! Till årsmötet kan medlemmarna också lämna in förslag, t.ex. nominera hedersmedlemmar.
För övrigt har vi det trevligt, med prat, mat och dryck.